default

Drupal - błąd ustawień trusted_host_patterns - naprawa

Dodane przez AdrianM - czw., 09/14/2017 - 22:13
Prawdopodobnie po instalacji CMF-a Drupal, po przejściu do zakładki „Raporty”, a następnie do opcji „Raport o stanie witryny” wyświetlony zostanie monit o błędzie ustawień zaufanych hostów: „Ustawienie trusted_host_patterns nie zostało skonfigurowane w settings.php. Może to skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa. Konfiguracja tego ustawienia jest wysoce zalecana. Więcej informacji znajduje się na stronie Ochrona przed atakami na nagłówek HTTP HOST.” (monit ten będzie widniał również po przejściu do zakładki „Konfiguracja”).