System File Check

Windows Repair – zalecane narzędzia i czynności przed naprawami systemu

Dodane przez AdrianM - ndz., 10/01/2017 - 19:05
Program twórców strony Tweaking.com ­– Windows Repair nie tylko automatyzuje proces naprawy błędów wybranych składników systemu, ale wskazuje także jakie kroki na początku należy podjąć, aby zmaksymalizować szanse powodzenia. Przypomina on również, aby przed użyciem programów ingerujących w rejestr i pliki systemu, koniecznie utworzyć kopie bezpieczeństwa.